1. Preambulum

A jelen Általános Szolgáltatási feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) elnevezésű dokumentum az Antóny Kornélia e.v. (székhely: 2612 Kosd, Mikes Kelemen utca 44., adószám: 57479903-1-33, nyilvántartási szám: 56110339, mint szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató) által működtetett www.newdoor-link.hu weboldalon általa üzemeltetett webáruház használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket tartalmazza.
Szolgáltató felhívja a szolgáltatásokat igénybe vevők figyelmét arra, hogy csak abban az esetben vegyék igénybe az itt elérhető szolgáltatások bármelyikét, ha a webáruház használatára vonatkozó ÁSZF minden egyes pontjával egyetértenek, azokat magukra nézve kötelező érvényűnek tekintik.
A jelen dokumentumot Szolgáltató nem iktatja sem elektronikus, sem pedig papír alapú nyilvántartás szerint, így a szolgáltatást igénybe vevők az általuk az adott szolgáltatás igénybevételekor elfogadott ÁSZF-hez utólag nem férnek hozzá. A jelen ÁSZF elfogadásával a szolgáltatási szerződést a szolgáltatást igénybe vevő elfogadja, a szerződés elektronikus formában megkötésre kerül, ami azonban nem minősül írásbeli szerződésnek.

A jelen ÁSZF kizárólag magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal, hatálya a Szolgáltató weboldalán (www.newdoor-link.hu) és az azzal összekötött aldomainjain történő jogviszonyok szerinti vagy a Szolgáltató általi módosítással változik. A megrendelésre a magyar jog szabályai irányadók.

2. A Szolgáltató adatai

A Szolgáltató neve: Antóny Kornélia e.v.
A Szolgáltató székhelye: 2612 Kosd, Mikes Kelemen utca 44.
A Szolgáltató Nyilvántartási száma: 56110339
A Szolgáltató Adószáma: 57479903-1-33

A Szolgáltató elérhetőségei a szolgáltatást igénybe vevők részére: info@newdoor-link.hu, antony.kornelia@newdoor-link.hu 3. A webshop és a termékek szerzői jogi védelme Szolgáltató kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-hez kapcsolódó szolgáltatások és termékek, a Szolgáltató által üzemeltetett www.newdoor-link.hu weboldal és webshop a Szolgáltató saját szerzői jogi védelme alatt áll, így Szolgáltató fenntartja magának a weboldal, a webshop, az itt felkínált szolgáltatások és termékek, ezek árainak, a megjelenő tartalmak és minden egyéb ezzel összefüggő részlet változtatásának jogát.

A weboldal és az azon megjelenő tartalmak, termékek, szolgáltatások terjesztése Szolgáltató kizárólagos joga. Ennek megfelelően tilos a 2 weboldal tartalmainak, vagy annak bármely részletének letöltése, feldolgozása, elektronikus tárolása, értékesítése. Ennek bármelyikére kizárólag a Szolgáltató tudtával, beleegyezésével kerülhet sor.

4. Szerződéskötés a termékekre vonatkozóan

A termékek Szolgáltató által a www.newdoor-link.hu weboldalon, webáruházban történő megjelenítése nem minősül jogilag kötelező erejű ajánlatnak. A termékek a kosár használatával rendelhetők meg. A Szolgáltatót kötő ajánlat a termékek kosárba helyezésével keletkezik. Vételt keletkeztető szerződés a kosárban feltüntetett teljes ellenérték megfizetésivel jön létre a felek között. A Szolgáltató által a www.newdoor-link.hu weboldalon a külön erre kialakított megrendelési felületen megjelenített termékek kizárólag online vásárolhatók meg. Ezen termékekről Szolgáltató leírást készít, fotókat jelenít meg a weboldalon, melyek eltérhetnek a valóságostól, néhány esetben kizárólag illusztrációként szerepelnek.

5. Szerződéskötés a szolgáltatásokra vonatkozóan

A Szolgáltató által a www.newdoor-link.hu weboldalon feltüntetett szolgáltatások megrendelése e-mailben és/vagy szóban, a Szolgáltatóval közvetlenül történő egyeztetés során rendelhetők meg. Ez utóbbi esetében Szolgáltató árajánlatot készít és a megállapodást követően Megbízási szerződés kerül aláírásra Felek között.

6. Termék árak

A Szolgáltató által feltüntetett termékek ára az ÁFA-t és a termék csomagolási költségeit tartalmazza, de a házhozszállítási díjat nem. Ez utóbbi a terméket megrendelő felet terheli, mértékét a Szolgáltatóval szerződő futárszolgálat díjszabása határozza meg. Akciós vagy bevezető ár kiszabása kizárólag a Szolgáltató hatáskörébe tartozik. Ilyen esetben a Szolgáltató felelőssége tájékoztatni a vásárlókat a kedvezményes időszak lejárati idejéről is. Az árak forintban értendők és a jogszabályokban előírt módon, mivel a Szolgáltató alanyi adómentes, ÁFA-t nem tartalmaznak, ÁFA fizetési kötelezettség sem a Szolgáltatót, sem a vásárlót nem terheli. A Szolgáltató törekszik arra, hogy a webáruházban megjelölt árak a tényleges ellenértékkel egyezők legyenek. Ugyanakkor hibás árak megjelenítése esetén a Szolgáltató nem vállal kötelezettséget a megrendelés teljesítésére, ebben az esetben az ajánlati kötöttség nem áll be. Ilyen esetben a Szolgáltató az árut a helyes áron fogja felkínálni megrendelésre, az igénybe vevő vásárló pedig jogosult eldönteni, hogy a megrendelt árut a felkínált, helyes áron is meg kívánja vásárolni, vagy eláll a megrendeléstől. Az ár hibás, ha az a termék valós ellenértékének nem felel meg és a Szolgáltató azt ilyen okból hibásnak jelöli.

7. A termékek megrendelésének és kifizetésének folyamata

A kiválasztott terméket a weboldalon található rendelési oldal szükséges adatainak megadását, a megrendelői ív kitöltését követően a „megrendelés leadása” gombra kattintva helyezheti el a vásárló a kosárba. A kosarat jelképező piktogramra kattintva a kosárban elhelyezett termékeket meg lehet tekintheti, ezek mennyiségét itt lehet módosítani, vagy a termékeket törölni is lehet.
A Szolgáltatót kötő ajánlat minden esetben csak a kosárban elhelyezett termékekre vonatkozik. A vásárlás befejezésekor a kosárnál látható „pénztár” gombra kattintva juthat el a vásárló a fizetési kötelezettség teljesítéséig. A rendelés nem kötött regisztrációhoz, de a megrendeléshez az adatkérő lap csillaggal jelölt adatait minden esetben meg kell adni. A megrendeléskor meg kell adni a számlázási és amennyiben ez eltér ettől, a szállítási adatokat (kötelezően: vezetéknév, kereszt név, ország, irányítószám, város, utca házszám, telefonszám, e-mail cím, nem kötelezően: cégnév). Amennyiben a szállítást a számlázástól eltérő címre kéri a megrendelő, úgy azt is meg kell adni. Szolgáltató számlát minden esetben köteles adni a termék kifizetéséről. A számlát a vásárló által előzetesen megadott e-mail címre elektronikusan juttatja el vásárlónak, annak eredetijét pedig a szállítási csomagolásba helyezi el. A megrendelési oldalon a vásárló által bejelölt termékmennyiség szerint látható a megrendelés végösszege, mely már a kiszállítás díját is tartalmazza. A rendelés a fizetési mód kiválasztásával zárul. A vásárló választhat a közvetlen banki átutalás, az online bankkártyás és az utánvétes fizetés között. Ez utóbbi esetében a Szolgáltató a banki szerződési feltételeknek megfelelően plusz költséget számít fel vásárlónak.

A megrendelés véglegesítése előtt a vásárló ellenőrizheti, hogy nincs-e hibás adat a megrendelésben, és ha van, akkor azt ki is tudja javítani. A megrendelés beérkezését követően a megrendelő azonnal kap egy visszaigazolást a megrendelés fogadásáról. A megrendelés akkor minősül elfogadottnak, ha arról e-mailben a Szolgáltató visszaigazolást küld, vagy ennek hiányában két napon belül feladja a megrendelt árut. Amennyiben megrendelő a banki átutalási módot választja, Szolgáltató a beérkezett megrendelést követően a megrendelő által feltüntetett e-mail címre megküldi a banki utaláshoz szükséges adatokat és mellékletként a megrendelésre vonatkozó Díjbekérő számlát. Szolgáltató a termék postázásáról a termék árának beérkezését követően 24 órán belül gondoskodik. Egyéb iránt Szolgáltató nem felel a szállítás rajta kívül álló késedelméért, felelősséggel nem tartozik a futárszolgálat késedelmeiért és hibáiért.

8. Fizetési módok és fizetés

A fizetés utánvéttel, banki átutalással vagy bankkártyával (MasterCard és Visa) történik. Fizetés utánvéttel Az áru utánvétes fizetése esetén a számlán szereplő összeget készpénzben vagy helyben fizetéssel bankkártyáról, az átvételekor kell megfizetni. Fizetés banki átutalás formájában Az átutaláshoz szükséges számla adatokat az igénybe vevő vásárló részére elektronikus levél útján közli a Szolgáltató. A levélben megadott adatokkal az igénybe vevő megrendelő köteles rendezni a megrendelt termék árának kifizetését. Fizetés bankkártyával Bankkártyával történő fizetés esetén azonnali fizetésre van lehetőség a bankkártyaadatok megadásával.

9. Elállással kapcsolatos tájékoztató

Elállási jog
A terméket igénybe vevő 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a megrendeléstől. Az elállási határidő a termék átvételével indul. Az elállási jog az erre irányuló szándékot tartalmazó egyértelmű írásbeli, vagy elektronikus nyilatkozat alábbi kapcsolati címek valamelyikére történő eljuttatásával gyakorolható (különösen postán vagy elektronikus úton küldött levél útján): Antóny Kornélia e.v. 2612 Kosd, Mikes Kelemen utca 44. e-mail: info@newdoor-link.hu, antony.kornelia@newdoor-link.hu Az elállás joghatásai Az elállás kézhezvételét követő 14 napon belül Szolgáltató visszatérít valamennyi teljesített ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy az igénybe vevő a Szolgáltató által felkínált fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott).

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési mód kerül alkalmazásra azt az esetet kivéve, amikor az elállási jog gyakorlása során más fizetési mód igénybevételére irányuló kifejezett igény merül föl; az eltérő visszatérítési mód alkalmazásából többletköltség nem keletkezhet. Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg a megrendelt és átvett áru a Szolgáltató megadott címére vissza nem érkezett, vagy legalább a visszaküldés ténye igazolást nem nyert. 5 Elállás esetén az igénybe vevő vásárló köteles az elállással érintett megrendelt árut indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy a Szolgáltató részére átadni. Az elállással érintett áru visszaküldésének költségei a Szolgáltatót terhelik. Az igénybe vevő vásárló kártérítési felelősséggel tartozik azért az áruban bekövetkezett értékcsökkenésért, amely az áru jellegének, tulajdonságainak és működésének megváltozását eredményezte.
Nem minősöl ilyen értékcsökkenésnek az a használat, amely kifejezetten azért szükséges, hogy az igénybe vevő vásárló az áru jellegét, tulajdonságait és működését ellenőrizze.

10. A 90 napos visszaküldési garancia

Az elállási jogon túlmenően a Szolgáltató önként vállalt visszaküldési garanciát biztosít az áru kézhezvételét követő 90 napos időszakban. Abban az esetben, ha a visszaküldési garancia időtartama alatt a terméket a vásárló hiánytalanul, eredeti csomagolásában, használatlan és/vagy sértetlen állapotban visszaküldi, a Szolgáltató 14 napon belül visszatéríti a vételárat. A termék visszaküldési címe azonos a 9. pontban megjelölt postai címmel. A 90 napos visszaküldési garancia nem érinti a jogszabályok alapján fennálló jogokat és követeléseket, különös tekintettel a jogszabályban biztosított elállási és szavatossági jogra.

11. Szállítás

Az internetes weboldalon kínált termékek forgalmazását kizárólag kiskereskedelmi mennyiségben és kizárólag végfelhasználók részére kínálja a Szolgáltató. A megrendelések szállítási költségeit a Szolgáltató az általa megbízott futárszolgálat díjtarifáihoz igazítja, arra további költségeket a maga hasznára nem számol fel. Szolgáltató a megrendelt termékek kiszállítását kizárólag Magyarország területén vállalja. A kiszállítást rendszerint a GLS futárszolgálat végzi és forint kiszállítási áron szállítja házhoz.

12. Szavatosság

A megrendelt termék átvétele során észlelt látható anyag- vagy gyártási hibája esetén, ideértve a szállítás során keletkezett sérüléseket is, az igénybe vevő vásárló a hiba, sérülés felfedezését követően haladéktalanul, de legkésőbb az átvételtől számított 1 héten belül köteles a termék hibáját, sérülését az info@newdoor-link.hu, vagy az antony.kornelia@newdoor-link.hu címre küldött e-mailben, vagy pedig az áru átvételekor a csomagszállító futár munkatársának jelezni.

Az áru átvételét követő egy éven túl kellékszavatossági jog nem érvényesíthető. Kellékszavatossági jogai alapján az igénybe vevő vásárló választása szerint kérhet kicserélést, 6 kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Szolgáltató számára – másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva – aránytalan többletköltséget eredményezne. Ha az igénybe vevő vásárló kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, vagy a Szolgáltató a kicserélést nem vállalja úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását, vagy – végső esetben – a szerződéstől elállhat. Jelentéktelen hiba esetén elállásnak nincs helye.

Az igénybe vevő vásárló a választott kellékszavatossági jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a Szolgáltatónak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a Szolgáltató adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt. Az áru átvételétől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igény érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele. Hat hónap eltelte után az igénybe vevő vásárló köteles bizonyítani, hogy a hiba, sérülés az átvétel pillanatában fennállt. Az áru hibája esetén az igénybe vevő vásárló termékszavatossági igényt érvényesíthet Szolgáltatóval, mint az áru forgalmazójával szemben. A termékszavatosság keretében az igénybe vevő vásárló követelheti a Szolgáltatótól, hogy az az árut cserélje ki. Az áru akkor hibás, ha az nem felel meg a Szolgáltató által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a Szolgáltató által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. A hibát, annak felfedezése után késedelem nélkül kell a Szolgáltatóval közölni. A közlés késedelméből eredő kárért az igénybe vevő vásárló felelős.

A termékszavatosság az áru átvételét követő egy évig terjed. E határidő eltelte jogvesztéssel jár.
A Szolgáltató kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
• az árut nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba; vagy
• a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető; vagy
• az áru hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem lehet érvényesíteni.

13. A tulajdonjog fenntartása

A megrendelés ellenértékének megfizetéséig az áru a Szolgáltató tulajdonát képezi.

14. Elektronikus kapcsolattartás

A megrendeléssel összefüggő kapcsolattartás elektronikus formában történik.

15. A harmadik személyek hivatkozásaival kapcsolatos felelősség kizárása

A Szolgáltató él a lehetőséggel, hogy olyan hivatkozásokat alkalmazzon, amelyek más internetes oldalakra mutatnak. Ezekre a hivatkozásokra a Szolgáltatónak nincs ráhatása, azok tartalmától Szolgáltató kifejezetten elhatárolódik és nem ismeri el magáénak. Jelen kizáró nyilatkozat minden megjelenő hivatkozásra és a hivatkozásokon keresztül elérhető oldalak minden tartalmára vonatkozik. 16. Fényképjogok Az internetes weboldalon és webshopban szereplő valamennyi fénykép fényképjogának kizárólagos tulajdonosa a Szolgáltató. Ezek előzetes jóváhagyás nélküli bárminemű felhasználása tilos és a Szolgáltató igényérvényesítését vonja maga után. 17. Rendelkezésre állás és adatkezelés A Szolgáltató a hozzá beérkező megrendeléseket hétköznapokon reggel 8h és 16h között veszi fel. A megrendeléseket ebben az időszakban e-mailben megerősíti. Kiszállításról kizárólag a futárszolgálat által megszabott szállítási időben ad tájékoztatást. A Szolgáltató által kezelt adatokról és azok védelméről a Szolgáltató weboldalán található Adatvédelmi Nyilatkozat rendelkezik.