A NewDoor www.newdoor-link.hu weboldal és online webáruház Antóny Kornélia tulajdonát képezi és ezeket Antóny Kornélia e.v. (továbbiakban: Szolgáltató) üzemelteti.

A Szolgáltató székhelye: 2612 Kosd, Mikes Kelemen utca 44.

Adószáma: 57479903-1-33 Nyilvántartási száma: 56110339

A www.newdoor-link.hu weboldal és webshop üzemeltetőjeként Szolgáltató kijelenti, hogy minden személyes adatot (a továbbiakban: adatok) szigorúan bizalmasnak tart, és azokat a személyes adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezéseknek megfelelően kezel. A weboldal látogatóinak, az itt árult termékek vásárlóinak adatai és ezek biztonsága kiemelten fontos a Szolgáltató részére.

Ennek megfelelően Szolgáltató kijelenti, hogy kiemelt figyelmet szentel az adatok kezelésének és védelmének, melynek kapcsán a jelen Adatvédelmi Nyilatkozatban ad tájékoztatást arról, hogy milyen adatot gyűjt, és ezeket a továbbiakban miként használja fel.

1. Személyes adatok és feldolgozásuk

1.1. A személyes adatok kategóriái

Attól függően, hogy mely szolgáltatások használatáról van szó, Szolgáltató különböző adatokat gyűjt.
Amennyiben Szolgáltató weboldalán keresztüli termékvásárlás történik, a következő adatok kerülnek gyűjtésre:

1.2. Az adatfeldolgozás céljai

Szolgáltatások nyújtása és azok javítása. Annak érdekében, hogy a felkínált szolgáltatásokat a megrendelők minél nagyobb megelégedésére nyújthassa és javíthassa, Szolgáltató feldolgozza a vásárlók/megrendelők adatait.

Ennek keretében történik:

Az áru vagy szolgáltatás megrendelésének feldolgozása – akár a honlapon, mobil felületen keresztül. Törvényi indoka ennek, hogy minden vásárlásról számviteli bizonylat (számla) készül. Figyelemfelhívás áruk elérhetőségére – abban az esetben, ha a megrendelő valamilyen áru elérhetőségének figyelését kéri, személyes adatait beleegyezése alapján Szolgáltató feldolgozza.

Ügyféltámogatás – az ügyfélszerviz és az adásvételi szerződés esetleges teljesítési problémáinak kiküszöbölése céljából a megrendelő személyes adatait ezen szerződések szükséges teljesítése alapján dolgozza fel Szolgáltató.

Kommunikáció – az összegyűjtött adatokat a megrendelővel történő kommunikáció és annak egyedi hozzáigazítása céljából használja fel Szolgáltató. Ennek megfelelően Szolgáltató megrendelővel kapcsolatot teremthet telefonon, e-mailben, vagy egyéb módon azért, hogy emlékeztesse, hogy az árut az online kosárba helyezte, segítsen megrendelőnek a megrendelés befejezésében, közölje megrendelővel a kérésének, megrendelésének vagy reklamációjának aktuális állapotát, vagy megrendelőtől új információt szerezzen ahhoz, vagy figyelmeztesse őt arra, hogy megrendelése aktív állapotának megőrzéséhez bizonyos lépéseket kell megtennie.

A szolgáltatások javítása – Szolgáltató az adatokat a szolgáltatások és a rendszerek folyamatos javításához használja fel, beleértve az új funkciók hozzáadását, s egyidejűleg, összesített elemzés és business intelligense alapján tájékozott döntéshozatal érdekében, mindezt pedig a Szolgáltató jogos érdeke alapján, amely a vállalkozás szabadságából ered, valamint szükséges a felkínált szolgáltatások javítására az üzleti versenyben történő sikerének elérése céljából. Ahhoz, hogy a megrendelő jogai és érdekei számára megfelelő védelmet biztosítson, Szolgáltató a felújítási célokra anonimizált személyes adatokat használ.

Biztonságvédelem és vitás kérdések rendezése – Szolgáltató az adatokat jogos érdekből is feldolgozhatja, amely rendszerei és ügyfelei védelmében, a csalások észlelésében és megelőzésében, a jogviták rendezésében és megállapodások érvényesítésében rejlik jogos érdek alapján.

Marketingajánlat – a megrendelőnél megjelenő marketing ajánlatok kiválasztása történhet további információk alapján, melyeket a megrendelőről az idők során az elérhetőségi, demográfiai adatok, a kedvenc tételek és termékek, valamint a Szolgáltató weboldalának használati adatai (cookiek, IP-cím, a böngésző nyújtotta adatok, a kattintásokról, a megjelenített üzleti közleményekről, valamint a meglátogatott termékekről szóló adatok) alapján szerezhető. Szolgáltató nem végez teljesen automatizált adatfeldolgozást, mely megrendelőre nézve jogi következményekkel járhatna. Amennyiben megrendelő nem a Szolgáltató ügyfele, az adatokat a megrendelő beleegyezése alapján lehet csak feldolgozni. Ezen feldolgozásokkal szemben a megrendelő bármikor jogosult térítésmentes kifogás benyújtására. Az elérhetőségi adatok e dokumentum végén találhatók.

A Szolgáltató által üzemeltetett weboldalakon található cookiek feldolgozása – abban az esetben, amennyiben a megrendelő webes böngészőjében engedélyezettek a cookiek, a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalakon található cookiek-tól nyert viselkedési visszajelzéseket dolgozza fel Szolgáltató, mégpedig saját internetes oldalainak jobb működése érdekében, internetes reklámjai céljából.

1.3. Személyes adatok átadása harmadik félnek

Szolgáltató a megrendelők személyes adatait harmadik félnek csak akkor adja át vagy más módon közvetíti, amennyiben ez az adásvételi szerződés, jogos érdek alapján feltétlenül szükséges, vagy ha ehhez a megrendelő előzetes belegyezését adta. Ilyen esetek:

a) feldolgozóknak az adásvételi szerződés teljesítése alapján, belső folyamatok és eljárások lefolytatásához;

b) hitelkártya kibocsátó társaságoknak, fizetési szolgáltató társaságoknak fizetések feldolgozása végett, valamint bankoknak az adott megrendelés okán, az értékesítési szerződés teljesítése alapján; c) fuvarozóknak a megrendelt termékek vagy szolgáltatások leszállítása és reklamáció ügyintézés végett, beleértve a szerződéstől való elállást is;

e) egyéb más szolgáltatóknak az adatfeldolgozásba bevont harmadik feleknek;

f) harmadik feleknek (pl. jogi képviselőknek, bíróságoknak) végrehajtás vagy valamilyen szerződés megrendelővel történő megkötése véget;

g) hatóságoknak (pl. rendőrség); h) az ügyfelek között felméréseket végző harmadik feleknek. Amennyiben a harmadik felek jogos érdekükben használják az adatokat, az ilyen adatfeldolgozásért az adatgazda nem visel felelősséget. Ezen adatfeldolgozásokat az érintett társaságok és személyek személyes adatfeldolgozási alapelvei szabályozzák.

2. Ügyfélfiók és a regisztráció nélküli vásárlás

Szolgáltató saját weboldalán, az itt történt megrendelésekhez megrendelői részére nem ad lehetőséget ügyfélfiók létrehozására. Szolgáltató saját webshopján keresztül regisztráció nélküli vásárlást engedélyez csak.

3. Személyes adatok bebiztosítása és adatmegőrzés ideje

3.1. A személyes adatok bebiztosítása

a) A megrendelő személyes adatai kódolt formában jutnak el Szolgáltatóhoz, aki a megrendelők adatainak elvesztése, illetéktelen személyek azokhoz való hozzáférése, valamint azok megváltoztatása vagy terjesztése ellen műszaki és szervezési intézkedésekkel lép fel.

b) Szolgáltató az adatfeldolgozóktól megköveteli annak bizonyítását, hogy rendszereik megfelelnek a GDPR rendelkezéseinek.

3.2. Adatfeldolgozási idő

A személyes adatokat Szolgáltató feldolgozza és megőrzi: az adásvételi szerződésből eredő összes jog és kötelezettség biztosításához feltétlenül szükséges időtartamra; a garanciaidő lejárta utáni 1 évig, az esetleges viták rendezése végett; arra az időtartamra, amelyre a Szolgáltató, mint adatkezelő az általánosan kötelező jogi előírások szerint köteles megőrizni (a számviteli okmányokat, pl. a Szolgáltató által kiállított számlákat a törvénynek megfelelően 10 éves időtartamra).

Az áru elérhetőségéről szóló értesítéssel történő jóváhagyás az elérhetőségről szóló információ elküldéséig, de legfeljebb 1 évig vagy a jóváhagyás visszavonásig marad érvényben. A marketingajánlatokkal való egyetértés 4 évig vagy a visszavonásáig érvényes. A többi esetben a feldolgozási idő az adatfeldolgozás céljából következik, vagy a személyes adatvédelmi jogszabályok által van meghatározva.

4. Az adatalanyok jogai

a) Amennyiben Szolgáltató a megrendelő személyes adatait dolgozza fel, megrendelő erről bármikor ingyenes tájékoztatást kérhet.

b) Abban az esetben, amennyiben megrendelő úgy véli, hogy a személyes adatok feldolgozása sérti személyes adatainak védelmét, és a személyes adatok védelemének törvények által meghatározott feltételeit, úgy magyarázatot kérhet, kérheti az így keletkezett állapot megszüntetését, valamint elsősorban kérheti a személyes adatainak korrekcióját, kiegészítését, megsemmisítését vagy blokkolását.

c) Ha a megrendelő jogát gyakorolni szeretné, forduljon az adatvédelmi tisztviselőhöz az info@newdoor-link.hu, vagy az antony.kornelia@newdoor-link.hu e-mail címen. Ezenkívül felveheti a kapcsolatot a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósággal.

d) Személyes adatainak feldolgozásához adott beleegyezését a megrendelő bármikor visszavonhatja. Amennyiben személyes adatainak feldolgozásához adott beleegyezését visszavonja, személyes adatait Szolgáltató törli vagy anonimizálja; ez azonban nem vonatkozik azon személyes adatokra, melyekre a Szolgáltató webshopnak törvényben előírt kötelezettségei teljesítéséhez (pl. már leadott rendelések ügyintézése), vagy jogos érdekeinek védelméhez szükségesek. A személyes adatok megsemmisítése abban az esetben is megtörténik, amennyiben a személyes adatokra az adott célhoz nem lesz szükség, vagy ha a megrendelő személyes adatainak tárolása más, törvény által előírt okból nem megengedett.

5. Weboldalak

5.1. Cookie fájlok

A Szolgáltató weboldalai ún. Cookiekat (sütiket) használnak, hogy ajánlatai a megrendelők számára relevánsak, érdekesek és felhasználóbarátok legyen. A Cookiek apró szövegfájlok, amelyek számítógépen, okostelefonon vagy más, böngészőben használt eszközben tárolódnak. Cookie fájlokat Szolgáltató használja pl.:

Egyes cookie fájlok gyűjthetnek információkat, melyeket azután harmadik felek használhatnak fel, és amelyek pl. közvetlenül támogatják a Szolgáltató reklámtevékenységét (ún. „harmadik fél cookieja”). Ezen adatok alapján azonban a megrendelő nem beazonosítható.

5.2. A cookie fájlok felhasználása

A weboldalainkon használt cookie fájlok két alaptípusra oszthatóak fel. A rövid idejű, ún. „session cookiek“, amelyek amint a megrendelő befejezi weboldalaink látogatását törlődnek. A hosszú idejű, ún „persistent cookiek” elmentése a megrendelői felületen sokkal hosszabb idejű, vagy addig vannak ott, amíg manuálisan nem kerölnek törlésre.

A cookiek funkcióik szerint is feloszthatók:

5.3. A cookie fájlok elutasítása

A cookie fájlok használatának beállítása a megrendelő internetes böngészőjének részét képezi. Induló beállításban a legtöbb böngésző a cookie fájlokat automatikusan fogadja. A cookie fájlok a webböngészője segítségével elutasíthatók vagy a kiválasztott típusokra korlátozhatók. A webböngészőkről és a cookie fájlokat illető, előzetes beállításokról szóló információk a következő weboldalakon vagy az internetböngészők további dokumentációjában találhatók

A cookie fájlkezelés egy hatékony eszköze a http://www.youronlinechoices.com/hu/ weboldalon is rendelkezésre áll.

5.4. Linkek /utalások/

A Szolgáltató weboldalai más weboldalakra is tartalmaznak utalásokat, amelyek praktikusak és információkat tartalmaznak. A Szolgálta felhívja a figyelmet arra, hogy ezen oldalak más társaságok és szervezetek tulajdonában lehetnek, valamint üzemeltethetik, melyeknek más módú biztosítási és személyes adatvédelmi alapelveik vannak. A Szolgáltató nem végez semmilyen ellenőrzést és nem vállal semmilyen felelősséget semmilyen információért, anyagért, termékért vagy szolgáltatásért, amelyet ezek a weboldalak tartalmaznak, vagy amely rajtuk keresztül érhetőek el.

6. Elérhetőség

Ha a jelen Adatkezelési Nyilatkozat tekintetében bármilyen kérdés, megjegyzés vagy kérelem merülne fel, Szolgáltató megkereshető az alábbi e-mail címen: info@newdoor-link.hu

7. Hatályosság

A jelen Adatvédelmi Nyilatkozat 2022.04.01-től visszavonásig vagy módosításig marad érvényben.

Amennyiben marketing üzeneteket fogad tőlünk, a következő adatokat gyűjtjük:

1.2. Az adatfeldolgozás céljai

Szolgáltatások nyújtása és azok javítása. Annak érdekében, hogy a felkínált szolgáltatásokat a megrendelők minél nagyobb megelégedésére nyújthassa és javíthassa, Szolgáltató feldolgozza a vásárlók/megrendelők adatait. Ennek keretében történik: Az áru vagy szolgáltatás megrendelésének feldolgozása – akár a honlapon, mobil felületen keresztül. Törvényi indoka ennek, hogy minden vásárlásról számviteli bizonylat (számla) készül.

Figyelemfelhívás áruk elérhetőségére – abban az esetben, ha a megrendelő valamilyen áru elérhetőségének figyelését kéri, személyes adatait beleegyezése alapján Szolgáltató feldolgozza. Ügyféltámogatás – az ügyfélszerviz és az adásvételi szerződés esetleges teljesítési problémáinak kiküszöbölése céljából a megrendelő személyes adatait ezen szerződések szükséges teljesítése alapján dolgozza fel Szolgáltató. Kommunikáció – az összegyűjtött adatokat a megrendelővel történő kommunikáció és annak egyedi hozzáigazítása céljából használja fel Szolgáltató. Ennek megfelelően Szolgáltató megrendelővel kapcsolatot teremthet telefonon, e-mailben, vagy egyéb módon azért, hogy emlékeztesse, hogy az árut az online kosárba helyezte, segítsen megrendelőnek a megrendelés befejezésében, közölje megrendelővel a kérésének, megrendelésének vagy reklamációjának aktuális állapotát, vagy megrendelőtől új információt szerezzen ahhoz, vagy figyelmeztesse őt arra, hogy megrendelése aktív állapotának megőrzéséhez bizonyos lépéseket kell megtennie.

A szolgáltatások javítása – Szolgáltató az adatokat a szolgáltatások és a rendszerek folyamatos javításához használja fel, beleértve az új funkciók hozzáadását, s egyidejűleg, összesített elemzés és business intelligense alapján tájékozott döntéshozatal érdekében, mindezt pedig a Szolgáltató jogos érdeke alapján, amely a vállalkozás szabadságából ered, valamint szükséges a felkínált szolgáltatások javítására az üzleti versenyben történő sikerének elérése céljából.

Ahhoz, hogy a megrendelő jogai és érdekei számára megfelelő védelmet biztosítson, Szolgáltató a felújítási célokra anonimizált személyes adatokat használ. Biztonságvédelem és vitás kérdések rendezése – Szolgáltató az adatokat jogos érdekből is feldolgozhatja, amely rendszerei és ügyfelei védelmében, a csalások észlelésében és megelőzésében, a jogviták rendezésében és megállapodások érvényesítésében rejlik jogos érdek alapján. Marketingajánlat – a megrendelőnél megjelenő marketing ajánlatok kiválasztása történhet további információk alapján, melyeket a megrendelőről az idők során az elérhetőségi, demográfiai adatok, a kedvenc tételek és termékek, valamint a Szolgáltató weboldalának használati adatai (cookiek, IP-cím, a böngésző nyújtotta adatok, a kattintásokról, a megjelenített üzleti közleményekről, valamint a meglátogatott termékekről szóló adatok) alapján szerezhető. Szolgáltató nem végez teljesen automatizált adatfeldolgozást, mely megrendelőre nézve jogi következményekkel járhatna. Amennyiben megrendelő nem a Szolgáltató ügyfele, az adatokat a megrendelő beleegyezése alapján lehet csak feldolgozni. Ezen feldolgozásokkal szemben a megrendelő bármikor jogosult térítésmentes kifogás benyújtására. Az elérhetőségi adatok e dokumentum végén találhatók.

A Szolgáltató által üzemeltetett weboldalakon található cookiek feldolgozása – abban az esetben, amennyiben a megrendelő webes böngészőjében engedélyezettek a cookiek, a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalakon található cookiek-tól nyert viselkedési visszajelzéseket dolgozza fel Szolgáltató, mégpedig saját internetes oldalainak jobb működése érdekében, internetes reklámjai céljából.

1.3. Személyes adatok átadása harmadik félnek

Szolgáltató a megrendelők személyes adatait harmadik félnek csak akkor adja át vagy más módon közvetíti, amennyiben ez az adásvételi szerződés, jogos érdek alapján feltétlenül szükséges, vagy ha ehhez a megrendelő előzetes belegyezését adta. Ilyen esetek:

a) feldolgozóknak az adásvételi szerződés teljesítése alapján, belső folyamatok és eljárások lefolytatásához;

b) hitelkártya kibocsátó társaságoknak, fizetési szolgáltató társaságoknak fizetések feldolgozása végett, valamint bankoknak az adott megrendelés okán, az értékesítési szerződés teljesítése alapján;

c) fuvarozóknak a megrendelt termékek vagy szolgáltatások leszállítása és reklamáció ügyintézés végett, beleértve a szerződéstől való elállást is;

e) egyéb más szolgáltatóknak az adatfeldolgozásba bevont harmadik feleknek;

f) harmadik feleknek (pl. jogi képviselőknek, bíróságoknak) végrehajtás vagy valamilyen szerződés megrendelővel történő megkötése véget;

g) hatóságoknak (pl. rendőrség); h) az ügyfelek között felméréseket végző harmadik feleknek. Amennyiben a harmadik felek jogos érdekükben használják az adatokat, az ilyen adatfeldolgozásért az adatgazda nem visel felelősséget. Ezen adatfeldolgozásokat az érintett társaságok és személyek személyes adatfeldolgozási alapelvei szabályozzák.

2. Ügyfélfiók és a regisztráció nélküli vásárlás

Szolgáltató saját weboldalán, az itt történt megrendelésekhez megrendelői részére nem ad lehetőséget ügyfélfiók létrehozására. Szolgáltató saját webshopján keresztül regisztráció nélküli vásárlást engedélyez csak.

3. Személyes adatok bebiztosítása és adatmegőrzés ideje

3.1. A személyes adatok bebiztosítása

a) A megrendelő személyes adatai kódolt formában jutnak el Szolgáltatóhoz, aki a megrendelők adatainak elvesztése, illetéktelen személyek azokhoz való hozzáférése, valamint azok megváltoztatása vagy terjesztése ellen műszaki és szervezési intézkedésekkel lép fel.

b) Szolgáltató az adatfeldolgozóktól megköveteli annak bizonyítását, hogy rendszereik megfelelnek a GDPR rendelkezéseinek.

3.2. Adatfeldolgozási idő

A személyes adatokat Szolgáltató feldolgozza és megőrzi: az adásvételi szerződésből eredő összes jog és kötelezettség biztosításához feltétlenül szükséges időtartamra; a garanciaidő lejárta utáni 1 évig, az esetleges viták rendezése végett; arra az időtartamra, amelyre a Szolgáltató, mint adatkezelő az általánosan kötelező jogi előírások szerint köteles megőrizni (a számviteli okmányokat, pl. a Szolgáltató által kiállított számlákat a törvénynek megfelelően 10 éves időtartamra). Az áru elérhetőségéről szóló értesítéssel történő jóváhagyás az elérhetőségről szóló információ elküldéséig, de legfeljebb 1 évig vagy a jóváhagyás visszavonásig marad érvényben. A marketingajánlatokkal való egyetértés 4 évig vagy a visszavonásáig érvényes. A többi esetben a feldolgozási idő az adatfeldolgozás céljából következik, vagy a személyes adatvédelmi jogszabályok által van meghatározva.

4. Az adatalanyok jogai

a) Amennyiben Szolgáltató a megrendelő személyes adatait dolgozza fel, megrendelő erről bármikor ingyenes tájékoztatást kérhet.

b) Abban az esetben, amennyiben megrendelő úgy véli, hogy a személyes adatok feldolgozása sérti személyes adatainak védelmét, és a személyes adatok védelemének törvények által meghatározott feltételeit, úgy magyarázatot kérhet, kérheti az így keletkezett állapot megszüntetését, valamint elsősorban kérheti a személyes adatainak korrekcióját, kiegészítését, megsemmisítését vagy blokkolását.

c) Ha a megrendelő jogát gyakorolni szeretné, forduljon az adatvédelmi tisztviselőhöz az info@newdoor-link.hu, vagy az antony.kornelia@newdoor-link.hu e-mail címen. Ezenkívül felveheti a kapcsolatot a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósággal. d) Személyes adatainak feldolgozásához adott beleegyezését a megrendelő bármikor visszavonhatja. Amennyiben személyes adatainak feldolgozásához adott beleegyezését visszavonja, személyes adatait Szolgáltató törli vagy anonimizálja; ez azonban nem vonatkozik azon személyes adatokra, melyekre a Szolgáltató webshopnak törvényben előírt kötelezettségei teljesítéséhez (pl. már leadott rendelések ügyintézése), vagy jogos érdekeinek védelméhez szükségesek. A személyes adatok megsemmisítése abban az esetben is megtörténik, amennyiben a személyes adatokra az adott célhoz nem lesz szükség, vagy ha a megrendelő személyes adatainak tárolása más, törvény által előírt okból nem megengedett.

5. Weboldalak

5.1. Cookie fájlok

A Szolgáltató weboldalai ún. Cookiekat (sütiket) használnak, hogy ajánlatai a megrendelők számára relevánsak, érdekesek és felhasználóbarátok legyen. A Cookiek apró szövegfájlok, amelyek számítógépen, okostelefonon vagy más, böngészőben használt eszközben tárolódnak. Cookie fájlokat Szolgáltató használja pl.:

Egyes cookie fájlok gyűjthetnek információkat, melyeket azután harmadik felek használhatnak fel, és amelyek pl. közvetlenül támogatják a Szolgáltató reklámtevékenységét (ún. „harmadik fél cookieja”). Ezen adatok alapján azonban a megrendelő nem beazonosítható.

5.2. A cookie fájlok felhasználása

A weboldalainkon használt cookie fájlok két alaptípusra oszthatóak fel. A rövid idejű, ún. „session cookiek“, amelyek amint a megrendelő befejezi weboldalaink látogatását törlődnek. A hosszú idejű, ún „persistent cookiek” elmentése a megrendelői felületen sokkal hosszabb idejű, vagy addig vannak ott, amíg manuálisan nem kerölnek törlésre.

A cookiek funkcióik szerint is feloszthatók:

5.3. A cookie fájlok elutasítása

A cookie fájlok használatának beállítása a megrendelő internetes böngészőjének részét képezi. Induló beállításban a legtöbb böngésző a cookie fájlokat automatikusan fogadja. A cookie fájlok a webböngészője segítségével elutasíthatók vagy a kiválasztott típusokra korlátozhatók. A webböngészőkről és a cookie fájlokat illető, előzetes beállításokról szóló információk a következő weboldalakon vagy az internetböngészők további dokumentációjában találhatók

A cookie fájlkezelés egy hatékony eszköze a http://www.youronlinechoices.com/hu/ weboldalon is rendelkezésre áll.

5.4. Linkek /utalások/

A Szolgáltató weboldalai más weboldalakra is tartalmaznak utalásokat, amelyek praktikusak és információkat tartalmaznak. A Szolgálta felhívja a figyelmet arra, hogy ezen oldalak más társaságok és szervezetek tulajdonában lehetnek, valamint üzemeltethetik, melyeknek más módú biztosítási és személyes adatvédelmi alapelveik vannak. A Szolgáltató nem végez semmilyen ellenőrzést és nem vállal semmilyen felelősséget semmilyen információért, anyagért, termékért vagy szolgáltatásért, amelyet ezek a weboldalak tartalmaznak, vagy amely rajtuk keresztül érhetőek el.

6. Elérhetőség

Ha a jelen Adatkezelési Nyilatkozat tekintetében bármilyen kérdés, megjegyzés vagy kérelem merülne fel, Szolgáltató megkereshető az alábbi e-mail címen: info@newdoor-link.hu

7. Hatályosság

A jelen Adatvédelmi Nyilatkozat 2022.04.01-től visszavonásig vagy módosításig marad érvényben.